Beste klant, de maanden juli en augustus zijn wij op zaterdag gesloten.


Producten
Tuin- en landbouw Pompen Wateraanvoer, drainage & slangen Elektro Handgereedschappen Machines Bouwproducten Slijptechniek & verspaning Bevestigingsmateriaal Veiligheid(kledij) & PBM's Hygiene, onderhoud & reiniging Perslucht Cleaning Lijmen & afdichten Ladders & steigers Verf & Chemische producten Ijzerwaren Bedrijfs(wagen)inrichting Lassen & Solderen Fanartikelen Kinderen
Merken Verhuur Contact Diensten Verhuur Realisaties Blog Promoties FAQ Jobs Waardebon

Privacy policy

Privacy policy

 

Privacy verklaring

 

Privacybeleid


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23/03/2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Jemal nv, ook handelend onder de naam Maldoy, met vennootschapszetel op Dreefvelden 15 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met ondernemingsnummer 0457.893.448 (Hierna Maldoy/ Jemal). U dient zich ervan bewust te zijn dat Maldoy / Jemal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Maldoy / Jemal respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons mee te delen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maldoy / Jemal of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verder verzamelen we de inhoud van de communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

Er is in onze winkel camerabewaking. Deze is enkel geplaatst met het oog controle te hebben bij inbreuken die gesteld worden. Beelden worden niet langer dan 30 dagen bewaard & worden niet doorgegeven aan derden, dit met uitzondering van juridische gronden.

Op welke wijze beveiligen wij uw gegevens?

SSL-encryptie - Zekerheid bij online kopen

Om u als klant te beschermen, gebruiken wij veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer)
worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt.
Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens enkel voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Wat betekent SSL-encryptie?

Wanneer u op onze SSL-beveiligde webshop komt, onderzoekt uw browser of onze server het juiste SSL-certificaat bevat.

Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert.
De digitale certificaten staan de cliënt (browser) toe om de server authenticatie te controleren voordat er
een SSL-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer uw computer de gegevens vrij geeft worden deze m.b.v. 128 bits encryptie over het internet naar onze server gezonden.

Hoe herkent u een SSL-encryptie?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het bestellen of inloggen,
gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren. Wanneer u zich op een versleuteld gedeelte van onze site bevindt, ziet u rechtsonder in uw browser een slotsymbool verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Maldoy / Jemal of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Om de dienst waarvoor u op ons beroep doet te kunnen uitvoeren
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om onze werking en service te evalueren

Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren: wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Maldoy / Jemal of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens

  • met uw toestemming
  • indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of
  • indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen, zoals bv. webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

•             wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,

•             in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden gegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien u gedurende drie jaar geen beroep gedaan heeft op onze diensten, zullen uw persoonsgegevens in het daaropvolgende jaar verwijderd worden.  Zolang u onze nieuwsberichten en promotieberichten blijft ontvangen, zullen uw gegevens evenwel bewaard blijven.

Wat zijn uw rechten?

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info@maldoy.com.

Recht op toegang en verbetering:

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info€maldoy.com. U kan uw gegevens eveneens te allen tijde opvragen.

Recht om gegevens te wissen:

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar info@maldoy.com.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal zij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten:

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerkt, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. . Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar info€maldoy.com.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info€maldoy.com. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (www.privacycommission.be).

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Jemal nv

Dreefvelden 15

2860 Sint-Katelijne-Waver

015 30 64 00

info@maldoy.com

 

Vragen? We helpen je graag!

© 2024 Maldoy - BTW: BE 0457.893.448 -Dreefvelden 15, 2860 Sint-Katelijne-Waver - 015 30 64 00 - info@maldoy.com